bài học sinh viên là gì

Bài học sinh viên: Có nên bước ra khỏi nhà trường mà đi làm thêm không?

Tôi có không ít những người bạn, dù hoàn cảnh gia đình rất tốt nhưng lại có kinh nghiệm làm thêm tuyệt vời, mà việc học vẫn ro ro