bạn sẽ làm gì để có được buổi phỏng vấn hoàn hảo

Bạn sẽ làm gì để có được buổi phỏng vấn hoàn hảo?

Bạn nên nói ít, nghe nhiều. Không nên nhận xét hay bình phẩm về công ty hay bất cứ công việc nào khác không liên quan đến công việc