bí quyết thương lượng lương là gì

Nếu bạn muốn có một mức lương cao ngất trời, thì hãy học hỏi theo những bí quyết sau

Người Việt Nam rất chính xác khi dùng cụm từ “lương bổng”. Nghĩa là ngoài “lương” (salary), bạn còn được hưởng “bổng” (benefit). Bổng là các lợi ích khác