cách chuẩn bị cho một buổi phỏng vấn

Nếu bạn muốn nổi bật trong buổi phỏng vấn thì phải làm gì?

Nhiều ứng viên lo lắng không biết phải giải thích như thế nào về một khoảng ngừng trong CV của họ, hay “chứng tích” nhảy việc, hoặc nhiều hạt