cách đề xuất lương bổng

Những điều cần lưu ý khi bạn đàm phán lương bổng là gì?

Trong vòng sơ tuyển, phòng nhân sự có thể yêu cầu bạn đưa ra một con số chính xác về mức lương mong muốn của bạn. Đừng trả lời