cách phát triển kỹ năng xây dựng mối quan hệ

Kỹ năng xây dựng mối quan hệ với sếp: Điều chắc chắn mà bạn phải học

Đừng ỷ rằng mình là ma cũ thì có thể ý lại, gây sức ép với sếp mới. Là một nhân viên, thay vì ngồi một chỗ và chờ