cách thuyết phục đồng đội trong công việc

Nếu bạn thiếu kỹ năng làm việc nhóm thì chắc chắn sẽ thất bại

Đây là kỹ năng dành cho người trưởng nhóm, một thủ lĩnh có bản lĩnh và năng lực là một thủ lĩnh biết cách khuyến khích, tạo động lực