cách tích luỹ kinh nghiệm làm việc

Bạn tích lũy kinh nghiệm được gì từ công việc làm thêm?

Và cuối cùng, nếu không ưng ý những cách tìm công việc part-time ở trên, bạn hãy tự nghĩ ra việc làm thêm cho mình. Hãy nghĩ xem bạn