cách trả lời phỏng vấn xin việc

Kỹ năng trả lời phỏng vấn xin việc là gì? Có quan trọng hay không?

Một trong những câu hỏi thường gặp của nhà tuyển dụng là “Tại sao bạn nghỉ việc ở chỗ làm cũ?”. Trong trường hợp đó, đừng bao giờ trả