cách trẻ lời câu hỏi phỏng vấn

Khi đi phỏng vấn thì bạn thường gặp những câu hỏi như thế nào?

Sau ba năm trang bị cho mình những kinh nghiệm và kiến thức, tôi quyết định tìm kiếm cho mình một công ty có nhiều cơ hội phát triển