cách viết CV xin việc

Làm cách nào để dùng thông tin để tạo lợi thế trong CV xin việc?

Mục tiêu nghề nghiệp được coi là yếu tố quan trọng thứ hai trong CV sau kinh nghiệm làm việc. Một CV xin việc không có mục tiêu nghề nghiệp cụ