cách viết đơn xin việc ấn tượng cho nhà tuyển dụng

Viết một đơn xin việc hoàn hảo như thế nào? Có cần thiết hay không?

Khi bạn tập trung vào nhu cầu của công ty, hãy sử dụng từ “tôi”, Sarikas nói. “Các thư xin việc là bức thư về đáp ứng nhu cầu