mục tiêu nghề nghiệp

Làm cách nào để dùng thông tin để tạo lợi thế trong CV xin việc?

Mục tiêu nghề nghiệp được coi là yếu tố quan trọng thứ hai trong CV sau kinh nghiệm làm việc. Một CV xin việc không có mục tiêu nghề nghiệp cụ

Hồ sơ xin việc bị loại ngay “vòng chiến”: Bạn đã từng tìm hiểu là vì sao chưa?

Bạn nên tìm hiểu trước khi đi phỏng vấn để đưa ra mức lương phù hợp vì NTD sẽ bỏ qua hồ sơ của bạn chỉ vì mức lương